Storåsen borettslat

Styre og komiteer

Her finner du sittende styre og komiteer, samt info om styrets mandat.

 

 

Styreleder Hans Christian Hansen Storåsen 152 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 90094492
Nestleder/Regnskap/HMS Frank Herland Storåsen 100 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Bygg Erik. K. Wiik Storåsen 36 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  
Parkering/Storstuen Sandra T Malt Storåsen 6 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Dugnad Lene-Katrin Rasmussen Storåsen 126 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  
Varamedlem Merete Moberg      
Varamedlem Per Blikra      

 

 

Fakta om styret

Laget skal ha et styre som skal bestå av en leder + 4 andre medlemmer med to varamedlemmer. Funksjonstiden for leder og de øvrige styremedlemmer er to år, dog slik at 2 av medlemmene etter loddtrekning trer ut etter første driftsår.

 

Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

 

Boligbyggelaget har rett til å oppnevne ett styremedlem. Ellers velger generalforsamlingen styremedlemmer og varamedlemmer, se dog lov om borettslag § 8, annet ledd. Lederen velges ved særskilt valg. Styret velger nestleder og sekretær blant sine medlemmer.


Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når minst 3 medlemmer er til stede og minst 3 stemmer for vedtaket.

Styret kan ikke uten at generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer har samtykket:

 

  • Ombygge, påbygge eller rive de hus laget eier, bygge nye boliger, selge eller kjøpe fast eiendom eller på annen vesentlig måte endre bebyggelsen eller tomten.
  • Gjennomføre tiltak i samsvar med de formål som er nevnt i § 1, tredje ledd når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn 5 % av den årlige husleie.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Denne skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmer, jf brl § 44.

 


 

Free Joomla! template by L.THEME