Styre og komiteer

Utskrift

Her finner du sittende styre og komiteer, samt info om styrets mandat.

 

 

Styreleder Ranja Christiansen Storåsen 128 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 93432029
Nestleder/Bygg Ole Boland   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  
Dugnad Terje Wermundsen Storåsen 92 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  
Medlem Katrine Rusten Storåsen 104    
Parkering/storstuen Sandra T Malt Storåsen 6

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
1. Varamedlem Frank Herland Storåsen 100    
         

 

 

Fakta om styret

Laget skal ha et styre som skal bestå av en leder + 4 andre medlemmer med to varamedlemmer. Funksjonstiden for leder og de øvrige styremedlemmer er to år, dog slik at 2 av medlemmene etter loddtrekning trer ut etter første driftsår.

 

Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

 

Boligbyggelaget har rett til å oppnevne ett styremedlem. Ellers velger generalforsamlingen styremedlemmer og varamedlemmer, se dog lov om borettslag § 8, annet ledd. Lederen velges ved særskilt valg. Styret velger nestleder og sekretær blant sine medlemmer.


Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når minst 3 medlemmer er til stede og minst 3 stemmer for vedtaket.

Styret kan ikke uten at generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer har samtykket:

 

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Denne skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmer, jf brl § 44.