Storåsen borettslat

Dugnad

Med dugnadsarbeid forståes her arbeid som andelseierne gratis eller mot godtgjørelse/refusjon av leie utfører på borettslagets eiendom eller i tilknytning til tiltak som har sammenheng med andelseiernes bointeresser, jf vedtektenes § 1, 3. avsnitt.

  • Opparbeidelse av grøntanlegg, andre utomhusanlegg, fellesrom og lignende.
  • Vedlikehold av de samme anlegg.
  • Organisering og forvaltning av bomiljøtiltak.

Borettslagets styre har rett og plikt til å igangsette arbeid/tiltak som nevnt foran, jf brl § 46.

Andelseiere som deltar i slikt arbeid, kan få godtgjørelse/refusjon av leie som etter styrets skjønn tilsvarer verdien av det utførte arbeidet. Andelseiere som ikke deltar i slikt arbeid, kan av styret pålegges å betale et beløp som etter styrets skjønn tilsvarer verdien av det ikke utførte arbeidet. Unnlatelse av å betale utlignet beløp, har samme virkning som manglende husleiebetaling.

 

Dugnadsbetaling

  • Styret definerer til en hver tid hvilke oppdrag som skal utføres. Ønsker man å få godtgjørelse for utført dugnad må dette avklares på forhånd med styret ved dugnadsansvarlig.

  • Alt dugnadsarbeid godtgjøres med 150,- kr pr time
  • Frist for innsendelse/levering av dugnadskort til dugnadsleder er 1. oktober.

 

Dugnadskort

Dugnadskort kan lastes ned i undermenyen til menypunktet Dugnad. Dugnadskortet skal leveres inn før det overstiger 30 dugnadstimer.

 


Kontaktpersoner vedr. dugnad/utstyr:

Antony Haki Beka, Storåsen 86, d...@storaasen.no

Free Joomla! template by L.THEME